Menu

SEMINARIUM „Postęp prac urządzeniowo-rolnych – scaleń gruntów w ramach PROW 2014-2020”

8 października, 2017

W dniach 4-6 października 2017 r. gościliśmy na Lubelszczyźnie – w Kazimierzu Dolnym dyrektorów i przedstawicieli wojewódzkich biur geodezji z całego kraju oraz innych zaproszonych Gości.

FRONT_oryg

Kluczowym punktem tegorocznego spotkania było seminarium zorganizowane w dniu
5 października 2017 r. pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego pn. „Postęp prac urządzeniowo-rolnych – scaleń gruntów w ramach PROW 2014-2020”.
Podczas seminarium przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówili proponowane zmiany w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów oraz aktualny stan zaawansowania prac scaleniowych w ramach PROW 2014-2020. Następnie przedstawiciel Geodety Województwa przedstawił zapotrzebowanie oraz sposób koordynacji prac scaleniowych w województwie lubelskim. W dalszej części spotkania Wicestarosta Powiatu Włodawskiego zaprezentował scalenia na terenie powiatu włodawskiego. Ciekawy pogląd na tematykę urządzeniowo-rolną przedstawił Pan prof. dr hab. Franciszek Woch, który od wielu lat zajmuje się teorią kompleksowego urządzania obszarów wiejskich. Ostatnią częścią seminarium było omówienie stanu zaawansowania prac scaleniowych oraz problemów napotkanych w trakcie realizacji prac przez Wojewódzkie Biura Geodezji w całym kraju.
Seminarium było doskonałą okazją do podsumowania obecnego stanu wdrażania scaleń gruntów w skali całego kraju oraz wymiany doświadczeń w zakresie praktycznej realizacji scaleń. WBG w Lublinie przygotowało niespodziankę prezentując podczas seminarium kolekcję historycznych instrumentów i wydawnictw o tematyce geodezyjnej. Najstarsze egzemplarze pochodziły z XVIII wieku. Dzięki uprzejmości Burmistrza Kazimierza Dolnego Goście mieli okazję do poznania walorów turystycznych Kazimierza podczas wycieczki
z przewodnikiem.

1 2 3
4 5 6

gallery