Menu

Spotkanie promocyjne w sprawie scalenia gruntów z mieszkańcami wsi Kaznów w Gminie Ostrów Lubelski

19 grudnia, 2022

W dniu 15.12.2022 r. w miejscowości Kaznów odbyło się kolejne spotkanie promocyjne pracowników WBG w Lublinie z mieszkańcami Gminy Ostrów Lubelski. Zebranie z właścicielami gruntów odbyło się w Szkole Podstawowej w Kaznowie i miało na celu przybliżenie tematyki scaleń gruntów. W trakcie zebrania został przedstawiony film przedstawiający efekty już wykonanych projektów scaleń na terenie województwa Lubelskiego i Dolnośląskiego jak również została omówiona procedura postępowania scaleniowego. Szczegółowo zostały również omówione techniczne zasady opracowania projektu scalenia i zagospodarowania poscaleniowego. Biorąc pod uwagę złożoność tematyki scaleniowej takie spotkania są bardzo pomocne mieszkańcom w poznaniu tego działania. Gmina Ostrów Lubelski organizując zebrania informacyjne dla właścicieli gruntów liczy na podjęcie przez nich inicjatywy skutkującej wszczęciem postępowania scaleniowego.

W załączeniu fotorelacja: