Menu

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie. Podpisanie porozumienia w sprawie scalenia gruntów.

15 lutego, 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie zostało podpisane porozumienie, którego przedmiotem jest opracowanie przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie projektu scalenia gruntów w obrębie Jarosławiec w gminie Uchanie.

Scaleniem objętych zostanie prawie 800 hektarów gruntów rolnych. Scalanie gruntów ma na celu tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania oraz poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wydzielenie nowych działek ewidencyjnych o innym w stosunku do wcześniej istniejącego ukształtowania.
Operacja pt. „Scalanie gruntów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

hrubiesz1 hrubiesz2