Menu

Synergia w rozwoju przestrzennym obszarów wiejskich i miast. Kraków 26-28 czerwca 2019

28 czerwca, 2019

Konferencja: NOWE TENDENCJE W TEORII I PRAKTYCE URZĄDZANIA OBSZARÓW WIEJSKICH na temat: SYNERGIA W ROZWOJU PRZESTRZENNYM OBSZARÓW WIEJSKICH I MIAST
Konferencja ma tradycje cyklicznych spotkań w odstępach 2-letnich organizowanych przez ośrodki naukowe kształcące specjalistów z zakresu urządzeń rolnych w Krakowie, Wrocławiu, Olsztynie, Warszawie.

Organizatorzy:

 •     UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE
 •     DEPARTAMENT GOSPODARKI ZIEMIĄ – MINISTERSTWO ROLNICTWA I   ROZWOJU WSI
 •     GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII
 •     STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH
 •     TOWARZYSTWO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Cykl konferencji od tego roku zajmie się próbą wypracowania naukowych podstaw i rozwiązań dla właściwych relacji w rozwoju aglomeracji rozumianej jako nierozerwalna sieć powiązań pomiędzy miastem i otaczającymi go obszarami wiejskimi, w tym w szczególności takimi zagadnieniami, jak:
 •     wzajemne zależności wewnętrzne aglomeracji – miast i otaczających je gmin wiejskich;
 •     problemy harmonizacji ustaleń opracowań planistycznych i ich realizacji na terenach podmiejskich i zurbanizowanych;
 •     tendencja do pracy i edukacji w mieście a zamieszkania na wsi;
 •     suburbanizacja;
 •     nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych i fotogrametrycznych;
 •     geoinformacyjne bazy danych;
 •     geodezyjne urządzanie przestrzeni;
 •     gospodarka nieruchomościami;
 •     projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego a rozwój miast i obszarów wiejskich;
 •     obecnie ważnym problemem do rozwiązania są też prace scaleniowe na obszarach wiejskich i miejskich umożliwiające realizację inwestycji publicznych (w tym drogi ekspresowe, linie kolejowe, budowle wodne).
Z ramienia WBG w Lublinie w Konferencji wzięli udział: Kierownik Pracowni Terenowej w Białej Podlaskiej Pani Ewa Ciejpa Gicewicz i Kierownik Pracowni Terenowej w Lublinie Pan Andrzej Barański. Więcej informacji: https://nowetendencje.urk.edu.pl/