Menu

Szkolenie dla pracowników WBG w Lublinie – „bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”

9 września, 2020

W dniu 4.09.2020 r. odbyło się zaplanowane jeszcze w 2019 roku szkolenie dla pracowników WBG w Lublinie o nazwie „Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”. Szkolenie wynikało ze zgłaszanych potrzeb pracowników w zakresie OC oraz sytuacji jakie mogą wystąpić w dniu codziennym w czasie realizacji powierzonych zadań. Z uwagi na Sars-Cov-2 szkolenie zostało przeprowadzone w 4 grupach liczących po ok. 22 osoby, podzielonych zgodnie z rejonizacją komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

Grupa 1 – Lublin,

Grupa 2 – Lublin i Biała Podlaska,

Grupa 3 – Chełm,

Grupa 4 – Zamość.

Szkolenie obejmowało następującą tematykę:

Temat 1 – Postępowanie na wypadek pożaru – 1,5 godziny x 4 grupy = razem 6 godzin,

Temat 2 – Pierwsza pomoc przedmedyczna – 1,5 godziny x 4 grupy = razem 6 godzin,

Temat 3 – Samoobrona – 1,5 godziny x 4 grupy = razem 6 godzin,

Temat 4 – Szkolenie strzeleckie – 1,5 godziny x 4 grupy = razem 6 godzin,

   Na zakończenie szkolenia zostały wręczone dyplomy ukończenia szkolenia oraz dyplomy i puchary dla pracowników, którzy wykazali się najlepszymi wynikami w czasie strzelania.

   Ponieważ w 2020 roku wypada 100- lecie istnienia jednostek geodezji urządzeniowo- rolnej, korzystając z okazji, Dyrekcja WBG w Lublinie wręczyła okazyjne statuetki geodety dla najbardziej zasłużonych pracowników WBG w Lublinie.

W załączeniu fotorelacja: