Menu

Uchwała nr XI/202/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 08.01.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie Panu Markowi Banachowi i udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubelskiego

8 stycznia, 2019