Menu

Uroczyste zakończenie scalenia gruntów wsi Łubka

17 czerwca, 2015

Z inicjatywy samych mieszkańców wsi Łubka w dniu 16 czerwca 2015 r. uroczyście zakończyło się trwające 4 lata scalenie gruntów. Scalenie zostało rozpoczęte w roku 2011 na wniosek właścicieli gruntów. Duże zaangażowanie Starosty Parczewskiego, jak również samych mieszkańców umożliwiło zakończyć ten projekt z sukcesem. W czasie spotkania, w którym uczestniczyli  m.in. Starosta i Wicestarosta Parczewski,  Wójt Gminy Siemień, Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji  w Lublinie, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A., wielokrotnie podkreślano osiągnięte walory efektu scaleniowego. Liczba działek w obrębie zmniejszyła się o 50%, zaś ich powierzchnia zwiększyła o prawie 100%, zniesiono współwłasności, znacząco poprawiono rozłóg działek, czyli ich rozmieszczenia w stosunku do siedlisk, zmodernizowano sieć komunikacyjną, poprawiono również parametry techniczne melioracji szczegółowej. Dla nas – Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie było ogromnym zaszczytem przyjmować podziękowania za opracowany projekt scalenia. Nie ma lepszej oceny jakości scalenia gruntów, jak ta wystawiona przez samych uczestników. Oczywiście, zawsze można coś poprawić, dopracować szczególnie z perspektywy już wykonanego projektu. Tym bardziej nas cieszy tak pozytywny odbiór naszych prac.