Menu

Ustawa znosząca opłaty za ASG-EUPOS podpisana przez prezydenta

23 sierpnia, 2022

17 sierpnia prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Akt ten zakłada m.in. zniesienie opłat za korzystanie z usług systemu ASG-EUPOS.

Ustawa przynosi szereg zmian, których wspólnym mianownikiem jest usprawnienie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Według rządowych planów ma on powstać jeszcze pod koniec tej dekady w okolicach podwarszawskiego Baranowa.

Art. 16 podpisanego aktu dotyczy zniesienia opłat za umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS m.in. poprzez usunięcie z załącznika Prawa geodezyjnego i kartograficznego tabeli 17 z cennikiem usług tego rozwiązania.

Z innych zmian powiązanych z geodezją ustawa zakłada, że w zakresie niezbędnym do realizacji tej rządowej inwestycji powołana do jej przeprowadzenia spółka celowa jest uprawniona do dostępu i wykorzystywania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen nieruchomości. „Co należy podkreślić, dostęp do ewidencji gruntów i budynków będzie zapewniony za pomocą środków komunikacji elektronicznej i bez konieczności składania wniosku, dzięki czemu brak jest konieczności modyfikacji przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia [ws. EGiB]” – napisano w uzasadnieniu projektu.

Ustawa wejdzie w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Link do artykułu: https://geoforum.pl/news/32782/ustawa-znoszaca-oplaty-za-asg-eupos-podpisana-przez-prezydenta