Menu

W dniach od 28 do 30 września odbyła się Ogólnopolska Narada Dyrektorów Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych pn. „Scalenie gruntów w ramach WPR 2021-2027 oraz inne kierunki działań Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych”.

6 października, 2022