Menu

W dniu 07 października 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Olszance gm. Łopiennik Górny odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Olszanka w sprawie scalenia gruntów. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Łopiennik Górny – Pan Artur Sawa, Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Dyrekcja WBG w Lublinie oraz mieszkańcy wsi Olszanka.

11 października, 2021