Menu

W dniu 13 października 2021 r. w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy Ostrów Lubelski w sprawie scalania gruntów.

14 października, 2021

W spotkaniu uczestniczyli władze Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, Dyrekcja WBG w Lublinie oraz mieszkańcy miasta i gminy Ostrów Lubelski zainteresowani tematyką scalania gruntów.