Menu

W dniu 21 października 2021 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Sekcję Geodezji Rolnej i Leśnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich Seminarium na temat: „Szczegółowe zasady przeprowadzania scaleń i wymian gruntów w Polsce – projektowane przepisy”.

26 października, 2021

Seminarium poprowadzili: Pan Krzysztof Goleniowski – Dyrektor Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Pan Jerzy Kozłowski – Przewodniczący Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Program seminarium:

1. Szczegółowe zasady przeprowadzania scaleń i wymian gruntów w Polsce w świetle projektowanych
przepisów prawnych – Dyrektor DBGiTR Krzysztof Goleniowski.

2. PROW 2014 – 2020 (N+5) i PS WPR 2023 – 2027 – Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów Departament Nieruchomości MRiRW – Pan Robert Kowalczyk

4. Zagospodarowanie poscaleniowe – Członek Zarządu Powiatu Włodawskiego – Pan Adam Panasiuk

5. Rozwój Obszarów Wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami – Pan Robert Łuczyński

6. Dyskusja

7. Zebranie członków Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich

a) Omówienie działalności Sekcji w latach 2019-2021

b) Zatwierdzenie zmiany na stanowisku Przewodniczącego Sekcji i  Wiceprzewodniczącego Sekcji

c) Dyskusja i Wnioski.

W załączeniu: fotorelacja.