Menu

W dniu 22 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Grottgera 4, III piętro sala nr 371A, odbyło się posiedzenie Oddziałowego Sądu Eliminacyjnego w celu przeprowadzenia oceny obiektów scaleniowych z terenu województwa lubelskiego zgłoszonych do XLV Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych.

26 października, 2021

Do Konkursu zostało zgłoszonych 9 obiektów scaleniowych z terenu województwa lubelskiego w dwóch kategoriach:

  1. Projekty scaleń gruntów zakończone w latach 2019 – 2021 – zgłoszono 4 obiekty.
  2. Założenia do projektów scaleń gruntów przewidzianych do realizacji w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – zgłoszono 5 obiektów.

        Oddziałowy  Sąd Eliminacyjny w składzie:

  1. Przewodniczący – Pan Sebastian Trojak – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego;
  2. Z-ca przewodniczącego – Pan Piotr Strojny – p.o. Geodety Województwa Lubelskiego;
  3. Sekretarz – Pan Andrzej Barański – przedstawiciel Zarządu Koła Zakładowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich przy WBG w Lublinie;
  4. Członek Oddziałowego Sądu Eliminacyjnego – Pan Stanisław Kochański – Przedstawiciel SGP Oddział Wojewódzki w Lublinie;
  5. Członek Oddziałowego Sądu Eliminacyjnego – Pan Marek Banach – Dyrektor WBG w Lublinie;
  6. Członek Oddziałowego Sądu Eliminacyjnego – Pan Bartosz Czech – Z-ca Dyrektora WBG w Lublinie,
    –  ustalił następującą kolejność miejsc obiektów scaleniowych w poszczególnych kategoriach:

Kategoria 1 – Projekty scaleń gruntów zakończone w latach 2019 – 2021:

1 miejsce obiekt scaleniowy: Grądy, Kocia Góra, Zezulin I, Zezulin II, Zezulin Niższy, gm. Ludwin, pow. łęczyński o pow. 2506,47 ha – zespół w składzie: Włodzimierz Bartosik – Kierownik zespołu oraz Arkadiusz Komsta, Sławomir Lenart, Jarosław Komarzeniec, Tomasz Szot, Tomasz Rudzki, Wojciech Grzeluk.

2 miejsce obiekt scaleniowy: Kryłów Kolonia, Prehoryłe, gm. Mircze, pow. hrubieszowski o pow. 1795,23 ha – zespół w składzie: Wiktor Boniewski – Kierownik zespołu oraz Artur Dzirba, Lech Rządkowski, Rafał Burdzań, Zbigniew Piłat.

3 miejsce obiekt scaleniowy: Nowe Depułtycze, gm. Chełm, pow. chełmski o pow. 525,54 ha zespół w składzie: Katarzyna Barlakowska – Kierownik Pracowni, Beata Solska Łatka, Michał Osik, Paweł Ciechomski, Damian Pękala.

4 miejsce obiekt scaleniowy: Pogorzelec, gm. Sosnówka, pow. bialski o pow. 938,26 ha – zespół w składzie: Zbigniew Rudzki – Kierownik zespołu oraz Robert Kołb Sielecki, Marta Kurek, Łukasz Korzeniewski, Paweł Oleszczuk.

Kategoria 2 – Założenia do projektów scaleń gruntów przewidzianych do realizacji w ramach PROW 2014 – 2020:

1 miejsce obiekt scaleniowy: Wola Korybutowa I, Wola Korybutowa II, Wola Korybutowa Kolonia, gm. Siedliszcze, pow. chełmski o pow. 1426,80 ha – zespół w składzie: Grzegorz Mazurek – Kierownik zespołu oraz Rafał Stasieczek, Michał Wereda, Przemysław Boranski, Andrzej Saja

2 miejsce obiekt scaleniowy: Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn, Zosin, gm. Cyców, pow. łęczyński o pow. 2283,29 ha – zespół w składzie: Włodzimierz Bartosik – Kierownik zespołu oraz Arkadiusz Komsta, Sławomir Lenart, Jarosław Komarzeniec, Tomasz Szot, Tomasz Rudzki, Wojciech Grzeluk.

2 miejsce obiekt scaleniowy: Busówno, Busówno Kolonia, Pniówno, gm. Wierzbica, pow. chełmski o pow. 2098,21 ha – zespół w składzie: Beata Solska – Łatka – Kierownik zespołu oraz Paweł Chruściel, Michał Osik, Paweł Ciechomski, Damian Pękala.

3 miejsce obiekt scaleniowy: Kobyle, gm. Rejowiec, pow. chełmski o pow. 594,40 ha – zespół w składzie: Domińczuk Marek- Kierownik zespołu, Katarzyna Skubiszewska, Damian Matysiak, Wiktor Deniszczuk,

4 miejsce obiekt scaleniowy Żeszczynka, gm. Sosnówka, pow. bialski o pow. 1613,81 ha – zespół w składzie: Zbigniew Rudzki – Kierownik zespołu oraz Robert Kołb –Sielecki, Łukasz Korzeniewski, Marta Kurek, Paweł Oleszczuk.

Do szczebla ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych zostało zgłoszone po 3 najlepsze obiekty z poszczególnych kategorii.

Gratulujemy laureatom i życzymy sukcesów w konkursie ogólnopolskim.

W załączeniu fotorelacja: