Menu

W dniu 9 września 2021 roku odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna: „Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych” połączona z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej Profesora dr. hab. inż. Karola Nogi.

5 października, 2021

W załączeniu fotorelacja: