Menu

W ramach koordynacji i promocji scalania gruntów i zagospodarowania poscaleniowego organizowane są kolejne uzgodnienia, narady, szkolenia, konferencje, seminaria, spotkania i konsultacje.

16 listopada, 2022

Tym razem uczestnikami spotkań organizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie byli mieszkańcy wsi Niedźwiada, Kolonia Niedźwiada oraz Górka Lubartowska i Klementynów.🙂