Menu

W ramach promocji scalania gruntów, WBG w Lublinie przygotowało stosowną broszurkę.

20 kwietnia, 2020

Broszurka po wydrukowaniu i zakończeniu epidemii koronawirusa, będzie rozprowadzana do gmin i powiatów z terenu województwa lubelskiego.

W załączeniu broszurka w formacie pdf (PDF 4,4 MB)