Menu

Wielki sukces Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie na XLV Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych, którego pracownicy zdobyli trzy nagrody.

18 listopada, 2021

1) pierwsze miejsce za założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn, Zosin, gm. Cyców, pow. łęczyński, zdobył zespół Pracowni Terenowej w Lublinie w składzie: Włodzimierz Bartosik, Arkadiusz Komsta, Tomasz Szot.

2) trzecie miejsca za projekt scalenia gruntów obiektu Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy, gm. Ludwin, pow. łęczyński, zdobył zespół Pracowni Terenowej w Lublinie w składzie: Włodzimierz Bartosik, Arkadiusz Komsta, Tomasz Szot, Tomasz Rudzki, Wojciech Grzeluk, Michał Ziętek.

3) wyróżnienie specjalne za założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Wola Korybutowa, gm. Siedliszcze, pow. chełmski, zdobył zespół Pracowni Terenowej w Chełmie w składzie: Grzegorz Mazurek, Michał Stasieczek, Michał Wereda, Przemysław Borański i Andrzej Saja.

W związku z powyższym w imieniu własnym i Dyrekcji WBG w Lublinie, serdecznie gratuluję Laureatom XLV Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych. Wasz sukces jest sukcesem całego Biura, dlatego chciałbym podziękować za opracowane projekty ich autorom ale również wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu z ramienia WBG w Lublinie oraz wszystkim pracownikom, którzy czuwają nad tym aby zapewnić właściwą obsługę przy realizacji prac scaleniowych pod względem finansowym, zamówień publicznych, informatycznym, sprzętowym, materiałowym i transportowym. Szczególnie dziękuję Kierownikom i Pracownikom zespołów scaleniowych oraz Kierownikom Pracowni Terenowych i Działu Zarządzania i Nadzoru Technicznego. Wasza praca jest zauważana i doceniana a dodatkowo przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami a przede wszystkim przyczynia się do poprawy warunków gospodarowania rolników z terenu województwa lubelskiego. Przyczynia się również do poprawy warunków życia społeczności wiejskich oraz do rozwoju firm lokalnych realizujących zagospodarowanie poscaleniowe, ponieważ każda złotówka wydana na scalenie to dwa złote zainwestowane w firmy realizujące zagospodarowanie poscaleniowe. Udział w konkursie jest również elementem promocji województwa lubelskiego oraz promocji prac scaleniowych wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym co ma istotny wpływ na wzrost zainteresowania społeczności z terenów wiejskich tematyką scalania gruntów i rozwoju obszarów wiejskich.

Zestawienie wszystkich nagrodzonych projektów scaleń gruntów na XLV Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych:

1) Kategoria – zakończone projekty scalenia:

I Miejsce za Projekt scalenia gruntów obiektu Eliaszuki i inne (gm. Narewka, pow. hajnowski) Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku;

II Miejsce za Projekt scalenia gruntów obiektu Granica-Tomkowice-Godzieszówek (gm. Strzegom, pow. świdnicki) Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu;

III Miejsce za Projekt scalenia gruntów obiektu Grądy-Kocia Góra-Zezulin Drugi-Zezulin Niższy-Zezulin Pierwszy (gm. Ludwin, pow. łęczyński) Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie.

2) Kategoria – założenia do projektów scalenia gruntów:

I Miejsce za Założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Adamów-Barki-Biesiadki-Nowy Stręczyn-Stary Stręczyn-Zosin (gm. Cyców, pow. łęczyński) Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie;

II Miejsce za Założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Węgierka (gm. Roźwienica, pow. jarosławski) Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie;

III Miejsce za Założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Smoleń (gm. Pilica, pow. zawierciański) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie;

Wyróżnienie specjalne za Założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Wola Korybutowa, gm. Siedliszcze, pow. chełmski Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie.

W załączeniu materiały z nagrodzonych prac z Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie: