Menu

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie kontynuuje promocję prac scaleniowych na terenie województwa lubelskiego.

29 czerwca, 2023

Tym razem promocja została przeprowadzona na spotkaniach zorganizowanych przez Powiat Zamojski z mieszkańcami powiatu zamojskiego na obiektach, które mogą być realizowane w ramach nowej perspektywy wsparcia finansowego „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”. W dniach 26-29 czerwca 2023 r. odbyło się sześć zebrań informacyjnych z przyszłymi uczestnikami scaleń. Tym razem zebrania odbyły się w Gminie Grabowiec, Radecznica i Łabunie. Podobnie jak w Skierbieszowie w zebraniach uczestniczyły władze Samorządu Gminnego: Pan Marian Szuper – Wójt Gminy Radecznica, Pan Mariusz Kukiełka – Wójt Gminy Łabunie, Pan Rafał Kodeniec – Sekretarz Gminy Grabowiec. Zebranie prowadzili: Pani Renata Jurczyszyn, Pan Jan Santus ze Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz Panie Dorota Pietruczyk-Popławska i Ewelina Strumidło-Jędrzejewska oraz Jan Hołowiński i Bartosz Czech z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie. W Gminie Grabowiec odbyły się trzy zebrania informacyjne. W dniu 26 czerwca w budynkach OSP Grabowiec i Grabowiec Góra, w dniu 27 czerwca w miejscowości Mokrelipie, gmina Radecznica w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie” oraz w Radecznicy w budynku Urzędu Gminy Radecznica. W dniu 29 czerwca kolejne zebrania odbyły się w budynkach OSP w Wólce Łabuńskiej, gmina Łabunie oraz w miejscowości Tuczępy, gmina Radecznica. Zebrania miały na celu przedstawienie scaleń gruntów w tym zasad prowadzenia postępowania scaleniowego, naboru wniosków o przyznanie pomocy, technicznego sposobu opracowania projektu scalenia, zasad i zakresu realizacji zagospodarowania poscaleniowego oraz efektów uzyskanych na już zrealizowanych projektach scaleniowych. Takie zebrania owocują w przyszłości ogromnymi korzyściami. Im większa jest świadomość przyszłych uczestników o zasadach obowiązujących podczas scalenia, tym proces scalenia jest sprawniejszy, a efekty opracowanego projektu większe. Duża partycypacja społeczna w realizowanych pracach przynosi wymierne korzyści w postaci wyboru najefektywniejszych rozwiązań projektowych. Podczas spotkań wyjaśniono wiele wątpliwości zgłaszanych przez uczestników. Proces scalenia to inicjatywa „oddolna” samych właścicieli gruntów. Często właściciele gruntów nie są świadomi, iż mogą samodzielnie zainicjować ten proces. Zebrania informacyjne uruchamiają często cały proces konsultacji i rozmów przyczyniających się do wszczęcia postępowania scaleniowego. Jest to trudna i skomplikowana procedura, ale doświadczenie województwa lubelskiego w tym zakresie jest gwarantem powodzenia przeprowadzenia postępowania. Wydaje się, że najistotniejszym elementem scalenia jest pełna i świadoma wiedza przyszłych beneficjentów tego działania czyli właścicieli gruntów objętych postępowaniem scaleniowym.  Dlatego też Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie wykazuje dużą inicjatywę i wagę w zakresie promocji prac scaleniowych.

W załączeniu fotorelacja: