Menu

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie tym razem z III miejscem w kategorii założeń do projektu scalenia gruntów w XLVII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych.

3 stycznia, 2024

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się (7 grudnia 2023r.) Seminarium podsumowujące XLVII Ogólnopolski Konkurs Jakości prac Scaleniowych.

Laureaci konkursu gwarantują wysoką jakość prac scaleniowych zmieniających krajobraz obszarów wiejskich, które aktywnie włączają się w proces modernizacji całych regionów – podkreśliła minister Anna Gembicka w liście skierowanym do laureatów.

List odczytał szef gabinetu politycznego Tomasz Sińczak.

Szefowa resortu rolnictwa złożyła życzenia laureatom podkreślając ich zaangażowanie i fachowość, dzięki którym utrzymuje się wysoka jakość trudnych prac scaleniowych. Minister Gembicka szczególnie wyróżniła geodetów upoważnionych przez starostów do opracowania planów prac scaleniowych.

– Scalanie gruntów jest podstawowym narzędziem umożliwiającym kompleksowe zmiany rolniczej przestrzeni produkcyjnej – zwróciła uwagę minister Anna Gembicka w swoim liście do laureatów.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządów Województw, Samorządów Powiatowych, Świata nauki, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, „Przeglądu Geodezyjnego” oraz Wojewódzkich Jednostek Geodezji Urządzeniowo- Rolnej realizujących scalenia gruntów. Gratuluję laureatom konkursu – w załączeniu fotorelacja i link do opisu wydarzenia: https://www.gov.pl/…/xlvii-ogolnopolski-konkurs-jakosci…

Nagrodzone projekty scaleń gruntów:

I Miejsce – Projekt scalenia gruntów – obiekt Piława Dolna i część wsi Owiesno, (gm. Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski) – Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu

II Miejsce – Projekt scalenia gruntów – obiekt Kramarzówka (gm. Pruchnik, pow. jarosławski) – Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

III Miejsce – Projekt scalenia gruntów – obiekt Wysoka (gm. Jordanów, pow. suski) – Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

Projekt scalenia gruntów w związku z budową autostrady

oraz założenia do projektów scaleń gruntów

Wyróżnienie projekt scalenia gruntów w związku z budową autostrady – obiekt Bielcza (gm. Borzęcin, pow. brzeski) – Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

I miejsce – Założenia do projektu scalenia gruntów – obiekt Wierzchuca i inne (gm. Drohiczyn, pow. siemiatycki) – Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

II miejsce – Założenia do projektu scalenia gruntów – obiekt Baby, Jacków, Widzówek (gm. Kruszyna, pow. częstochowski) – Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

III miejsce – Założenia do projektu scalenia gruntów – obiekt Luszawa, Tyniec, Las wsi Luszawa (gm. Ostrówek, pow. lubartowski) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie.