Menu

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie uczestniczyło w promocji prac scaleniowych na obiekcie Zawoda w gminie Skierbieszów, powiat zamojski.

29 maja, 2023

Powiat Zamojski rozpoczął promocję prac scaleniowych na obiektach, które mogą być realizowane w ramach nowej perspektywy wsparcia finansowego „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”. W tym celu w dniu 23 maja 2023 r. w miejscowości Zawoda, gmina Skierbieszów odbyło się zebranie informacyjne z właścicielami gruntów. Spotkanie odbyło się w budynku Remizy Strażackiej OSP Zawoda. W zebraniu uczestniczyli również Pan Wójt Gminy Skierbieszów Stanisław Sokal, Pan Jan Santus reprezentujący Starostę Zamojskiego oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie. Gmina Skierbieszów od lat czynnie uczestniczy w realizacji prac scaleniowych. Obecnie mieszkańcy obrębu Zawoda wystąpili do Starosty z prośbą o przeprowadzenie scalenia gruntów. Starosta Zamojski chcąc przedstawić i zapoznać przyszłych uczestników postępowania z warunkami realizacji takiego postępowania oraz ze sposobem wykonywania oraz efektem prac scaleniowych zaprosił Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie do udziału w promocji prac.  Takie zebrania owocują w przyszłości ogromnymi korzyściami. Im większa jest świadomość przyszłych uczestników o zasadach obowiązujących podczas scalenia, tym proces scalenia jest sprawniejszy, a efekty opracowanego projektu większe. Duża partycypacja społeczna w realizowanych pracach przynosi wymierne korzyści w postaci wyboru najefektywniejszych rozwiązań projektowych. Jednak by uczestnicy scalenia najlepiej oraz optymalnie wykorzystali nadążającą się okazję przeprowadzenia scalenia gruntów muszą posiadać pełną wiedzę o możliwościach, które dają im dzisiejsze scalenia gruntów w tym sam geodezyjny projekt scalenia oraz zagospodarowanie poscaleniowe. Przybyli właściciel gruntów bardzo czynnie uczestniczyli w tym zebraniu zadając wiele pytań. W trakcie spotkania zarówno przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie jak też Pan Wójt Stanisław Sokal i Pan Jan Santus ze Starostwa Powiatowego wyjaśnili wiele spraw związanych z procedurami scaleniowymi oraz z technicznymi aspektami prac scaleniowych.

W załączeniu fotorelacja: