Menu

XL Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich

10 sierpnia, 2022

W dniach 20-22 maja 2022 r. w hotelu Gołębiewski w Białymstoku pod hasłem „Geodezja i kartografia podstawą zarządzania przestrzenią państwa” odbyło się najważniejsze statutowe wydarzenie SGP – XL Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Organizatorami Zebrania Delegatów był Oddział w Białymstoku. W XL Walnym Zebraniu Delegatów SGP uczestniczyło ok 130 os., w tym 66 delegatów uprawnionych do wyboru nowych władz SGP.

Podsumowanie działalności ustępującego zarządu, wybory nowych władz Stowarzyszenia oraz wytyczenie kierunków działania SGP na nową kadencję oraz dyskusje o znaczeniu geodezji i kartografii w rozwoju Państwa to główne punkty programu.

Gośćmi XL Walnego Zebrania Delegatów SGP byli: Krzysztof Jurgiel – europoseł, Mieczysław Baszko – poseł na Sejm RP, Alicja Kulka – p.o. Głównego Geodety Kraju, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, w zastępstwie Prezydenta Miasta Białegostoku Alina Turowska – Geodeta Miejski, Robert Rachwał – Prezes Polskiej Geodezji Komercyjnej, Robert Kowalczyk – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Bauer – Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, w zastępstwie Starosty Białostockiego – Mirosława Drewnowska – Geodeta Powiatowy, Dyrektora Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości, w zastępstwie Rektora Politechniki Białostockiej – Marek Krętowski – Prorektor ds. Nauki, Małgorzata Sutuła – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, Paweł Mytnik – Prezes Rady FSNT-NOT w Białymstoku, Elżbieta Ryszko – Dyrektor Biura Rady FSNT-NOT w Białymstoku, Jerzy Małyszko – Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku.

Na wstępie głos zabrali zaproszeni goście, wskazując na ważną rolę jaką pełni geodezja we współczesnym świecie. Podkreślono, że jest liderem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, które przynosi współczesna technika. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w Zebraniu przekazały listy gratulacyjne, życząc przy tym owocnych obrad i podejmowania trafnych decyzji.

Po wyczerpaniu spraw organizacyjnych przystąpiono do wyborów władz SGP.

Na funkcję Prezesa na kadencję 2022-2026 jednomyślnie wybrano Janusza Walo, który obejmie urząd na kolejną kadencję. Innej kandydatury nie zgłoszono. Na nowego Prezesa oddano 66 głosów (wszystkie ważne), co stanowi 100% osób uprawnionych do głosowania.

Ostatnim punktem obrad było wytyczenie kierunków działalności Stowarzyszenia dla nowo wybranych władz. Komisja wnioskowa sformułowała w tym celu 16 wniosków, z których, po dyskusjach przyjętych zostało 12.

W załączeniu fotorelacja: