Menu

XLVII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych na szczeblu województwa lubelskiego rozstrzygnięty

19 października, 2023

W dniu 11 października 2023 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Oddziałowego Sądu Konkursowego Jakości Prac Scaleniowych na szczeblu województwa lubelskiego.

XLVII Ogólnopolski Konkursu Jakości Prac Scaleniowych jak co roku organizuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs ma na celu doskonalenie jakości prac scaleniowych, promowanie dobrych praktyk oraz wymianę doświadczeń zdobytych podczas realizacji scaleń gruntów. Regulamin Konkursu podpisany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi precyzyjnie określa zasady konkursu w tym sposób wyłaniania najlepszych prac. Zgodnie z Regulaminem Marszałek Województwa Lubelskiego w dniu 19 września 2023 r. powołał Oddziałowy Sąd Eliminacyjny do przeprowadzenia na poziomie wojewódzkim XLVII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych w składzie:

  1. Przewodniczący Pan Bartłomiej Bałaban – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego;
  2. Z-ca Przewodniczącego – Pan Piotr Strojny – p.o. Geodety Województwa Lubelskiego;
  3. Z-ca Przewodniczącego – Pan Marek Kłopotek – Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego                             i Kartograficznego;
  4. Sekretarz – Pan Andrzej Barański – przedstawiciel Zarządu Koła Zakładowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP) przy Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie;
  5. Członek Oddziałowego Sądu Eliminacyjnego – Pan Marek Banach – Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji                   i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie;
  6. Członek Oddziałowego Sądu Eliminacyjnego – Pan Stanisław Kochański – osoba wskazana przez Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie.

Do Konkursu z terenu naszego województwa zgłoszono 8 prac w tym 4 w kategorii „projekty scaleń zakończone w latach 2018-2023” oraz 4 w kategorii „założenia do projektów scaleń gruntów przewidzianych do realizacji w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Podczas posiedzenia zgłoszone prace były prezentowane przez Wykonawców projektów. Komisja po zapoznaniu się z przygotowanymi zgłoszeniami, prezentacjami i odpowiedziami na zadawane pytania ustaliła następującą kolejność.

W kategorii „projekty scaleń zakończone w latach 2018-2023”

pierwsze miejsce zajął projekt scaleniowy Kobyle, gm. Rejowiec, powiat chełmski opracowany przez zespól w składzie: Marek Domińczuk (geodeta projektant scalenia), Katarzyna Skubiszewska Wiktor Deniszczuk, Damian Matysiak;

drugie miejsce zajął projekt scaleniowy Żeszczynka, gm. Sosnówka, powiat bialski opracowany przez zespól w składzie: Zbigniew Rudzki (geodeta projektant scalenia), Robert Kołb-Sielecki, Łukasz Korzeniewski, Agnieszka Hodun, Małgorzata Pawluczuk, Michał Artyszuk, Paweł Oleszczuk.

trzecie miejsce zajęły dwa równorzędne projekty scaleniowe: Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie, gm. Stary Brus, powiat włodawski opracowany przez zespól w składzie: Jarosław Warda(geodeta projektant scalenia),  Konrad  Larwa,  Grzegorz Łubkowski, Jerzy Chodziutko,  Emil Maksymiuk

oraz Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn, Zosin gm. Cyców, powiat łęczyński opracowany przez zespół w składzie: Włodzimierz Bartosik (geodeta projektant scalenia), Piotr Jóźwik, Arkadiusz Komsta, Tomasz Szot, Tomasz Rudzki, Wojciech Grzeluk, Sławomir Lenart, Jarosław Komarzeniec.

W kategorii „założenia do projektów scaleń gruntów przewidzianych do realizacji w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

pierwsze miejsce zajęły założenia do projektu scalenia dla obiektu Luszawa, Las Luszawski, Tyniec, gm. Ostrówek, powiat lubartowski opracowane przez zespół w składzie: Szymon Skromak (geodeta projektant scalenia), Piotr Chłopecki, Kamil Tymicki, Kędzierski Paweł, Damian Startek

drugie miejsce zajęły założenia do projektu scalenia dla obiektu Janki Horodelskie, gm. Horodło, powiat hrubieszowski opracowane przez zespół w składzie: Michał Jędrzejewski (geodeta projektant scalenia), Ewelina Strumidło – Jędrzejewska, Justyna Łoś, Sławomir Kołodziejek

trzecie miejsce zajęły założenia do projektu scalenia dla obiektu Olchowiec Kolonia, gm. Wierzbica, powiat chełmski opracowane przez zespół w składzie: Katarzyna Barlakowska (geodeta projektant scalenia), Beata Solska-Łatka, Rafał Barlakowski, Paweł Chruściel

czwarte miejsce zajęły założenia do projektu scalenia dla obiektu Kamienna Góra, gm. Wierzbica, powiat chełmski opracowane przez zespół w składzie: Grzegorz Mazurek (geodeta projektant scalenia), Marta Sawosz, Rafał Stasieczek.

Oddziałowy Sąd Eliminacyjny postanowił także o przesłaniu najlepszych prac w poszczególnych kategoriach (obiekt Luszawa i Kobyle) do Głównego Sądu Konkursowego celem ich zaprezentowania na szczeblu krajowym. Wszystkie prace zaprezentowane w tegorocznym konkursie były na wysokim poziomie dlatego też bardzo trzymamy kciuki i życzymy powodzenia naszym Koleżankom i Kolegom by osiągnęli w Warszawie jak największy sukces.

W załączeniu fotorelacja: