Menu

XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Jakosci Prac Scaleniowych – prezentacje projektów

25 listopada, 2014

W dniu 18-21 listopada 2014 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyły się prezentacje, zgłoszonych prac konkursowych w ramach już historycznego XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych. Województwo Lubelskie reprezentował bardzo silny ośmioosobowy zespół pod kierownictwem Dyrektora WBG w Lublinie Pana Przemysława Zaleskiego. Do konkursu zgłosiliśmy trzy bardzo ciekawe, zakończone już projekty scalenia gruntów. Pierwszy obiekt, barwnie omawiany i prezentowany przez Panów Tomasza Jabłońskiego – głównego projektanta i Pana Stanisława Obłozę – Kierownika Pracowni Terenowej w Zamościu, dotyczył scalenia gruntów wsi Latyczyn, gmina Radecznica. Był to obiekt o wyjątkowo trudnych warunkach glebowych, nieuregulowanym stanie prawnym, licznych błędach w ewidencji gruntów i budynków, na którym przed rozpoczęciem procesu scalenia trwał nieformalny obrót ziemią. Ponadto rzeźba terenu w Latyczynie i okolicach jest charakterystyczna dla Roztocza i bardziej przypomina teren górski niż Lubelszczyzny. Prace scaleniowe na obiekcie zostały zakończone w 2014 roku. Drugim, zgłoszonym do konkursu przez nasze Biuro, obiektem było scalenie gruntów wsi Bukowa Wielka Część Pierwsza i Część Druga oraz Średni Łan, gmina Sawin. Prezentacji dokonali Panowie Roman Chyła – kierownik zespołu scaleniowego oraz Andrzej Barański – Kierownik Pracowni Terenowej w Lublinie. Obiekt charakteryzował się m.in. gospodarstwami o złożonym stanie prawnym, zróżnicowaną rzeźbą terenu a także błędami w ewidencji gruntów, czy niezgodnym położeniem działek siedliskowych ze stanem ujawnionym w ewidencji. Ostatnią prezentację obiektu scaleniowego, zgłoszonego w ramach konkursu przedstawił Pan Grzegorz Mazurek – kierownik prac scaleniowych oraz Pan Waldemar Nowosad – kierownik Pracowni Terenowej w Krasnystawie. Prezentacja dotyczyła scalenia wsi Wola Żulińska, gmina Łopiennik, bardzo trudnego obiektu, kumulującego wszystkie możliwe problemy, m.in. trudny teren, błędy w ewidencji gruntów, czy zawiły stan prawny. Główny Sąd konkursowy, którego pracą kieruje pan Dyrektor Jerzy Kozłowski z Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będzie musiał dokonać bardzo trudnego wyboru. W tym roku zostało zgłoszonych 17 obiektów scaleniowych. Nam pozostaje mocno trzymać kciuki za powodzenie naszych projektów.