Menu

Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26.01.2022 r. odbyło się spotkanie online dotyczące sposobu realizacji przez Marszałków Województw zadań wymienionych w art. 7c ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj.: 1) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, 2) jak również monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

31 stycznia, 2022

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Dyrektorzy Wojewódzkich Biur Geodezji oraz Geodeci Województw odpowiedzialni za wykonanie zadań z tego zakresu. Na spotkaniu wymieniono doświadczenia w poszczególnych województwach oraz uzgodniono, że w celu realizacji zbieżnych opracowań i zestawień na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Statystyki oraz poszczególnych Województw należy opracować jednolite wytyczne w w/w zakresie.

W załączeniu fotorelacja ze spotkania: