Menu

Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zaprasza do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – ASPEKTY GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ I NIERUCHOMOŚCIAMI

5 października, 2021

Studia Podyplomowe „Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami” (ROW) – w takim samym zakresie merytorycznym będą prowadzone w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii oraz w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Wysokość opłaty za Studia Podyplomowe w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii: 4500 zł (2 opłaty w wysokości 2250 zł za semestr).

Rekrutacja w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii – rozpocznie się  w październiku 2021r. i trwać będzie do  15 listopada 2021r. przez system „rekrutacja pw” zapisy – https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Aktualne informacje na stronach: Politechniki Warszawskiej   – https://www.sp.gik.pw.edu.pl/ROW oraz w sekretariacie Studiów. oraz w sekretariacie Studiów  – Gmach Główny PW, Plac Politechniki 1 pokój 312; tel.  22 234 – 73 – 69, 22 234 – 75 – 89

Studiach podyplomowe ROW obejmować będą następujące grupy przedmiotów:

 1. Wybrane podstawy prawne i administracyjne.
 2. Gospodarowanie przestrzenią na obszarach wiejskich.
 3. Gospodarka nieruchomościami na obszarach wiejskich.
 4. Podstawy gospodarki rolnej i leśnej.
 5. Źródła informacji o obszarach wiejskich.
 6. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.
 7. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
 8. Poprawa struktury przestrzennej obszarów wiejskich w procesie scaleń gruntów.
 9. Aspekty środowiskowo-krajobrazowe scaleń gruntów.
 10. Aspekty wodne scaleń gruntów.
 11. Ocena oddziaływania scalenia gruntów na środowisko.
 12. Wybrane działy wyceny nieruchomości na obszarach wiejskich.
 13. Programy i fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 14. Odnowa, rozwój i rewitalizacja wsi.
 15. Socjologia wsi i sztuka argumentacji.