Menu

Zakończenie scalenia gruntów dla obrębów Stary Brus, Nowy Brus i Laski Bruskie

13 maja, 2022

(26 kwietnia) Spotkanie w świetlicy w Starym Brusie zakończyło administracyjny proces scalenia gruntów dla obrębów Stary Brus, Nowy Brus i Laski Bruskie, czyli obszaru o łącznej powierzchni 1365 ha.

Postępowanie zostało wszczęte przez starostę włodawskiego 20 kwietnia 2018 r. W styczniu odczytana została decyzja zatwierdzająca projekt scalenia, a w związku z tym, że nikt się od niej nie odwołał, stała się ona prawomocna.

– Jest to rzadkość w scaleniach, gdy na kilkuset uczestników nikt się nie odwołuje – mówi z zadowoleniem starosta Andrzej Romańczuk.

Podkreślić należy, że zmieniły się przepisy w zakresie zgłaszania zmian w księgach wieczystych. Wnioski przygotował i złoży starosta włodawski, więc mieszkańcy nie poniosą w związku z tym kosztów.

Ostatnie zebranie zwołano w celu wręczenia mieszkańcom wypisów i wyrysów „scaleniowych”, a więc dokumentów przedstawiających zestawienie działek sprzed i po scaleniu. Przypomniano mieszkańcom zasady objęcia w posiadanie nowych działek, jak również rozwiązano Radę Uczestników Scalenia. Możliwość odbioru na miejscu wyrysów scaleniowych spowodowała, że sala świetlicowa wypełniła się po brzegi.

– Było to zebranie z najwyższą frekwencją w całym procesie scalenia – podkreśla Adam Panasiuk, koordynator scaleń w powiecie, który na zebraniu przedstawił też harmonogram dalszych prac w ramach zagospodarowania poscaleniowego.

– Dobiega końca przygotowanie dokumentacji na drogach, na których planujemy wykonać dodatkowe warstwy konstrukcyjne. Myślę, że na te drogi przetarg ogłosimy może już w czerwcu. Z kolei drogi, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, zaczniemy budować w okresie jesiennym. Dopuszczam możliwość kończenia prac poscaleniowych w przyszłym roku, jednak większą część chcemy wykonać jeszcze w tym. Mamy już prawomocną decyzję lokalizacyjną na całość inwestycji, za co chciałbym podziękować pracownikom Urzędu Gminy w Starym Brusie, bo proces ten przeprowadziliśmy bardzo sprawnie.

Zadania zrealizowane w ramach operacji „Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus i Laski Bruskie w gminie Stary Brus” współfinansowane są z Budżetu Państwa. Łączny koszt inwestycji to 11 600 589,18 zł (7 381 454,89 zł – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 63,63% wartości inwestycji; 4 219 134,29 zł – Budżet Państwa, 36,37% wartości inwestycji). (pk)