Menu

Zebranie uczestników scalenia gruntów

27 marca, 2019

Zebranie uczestników scalenia gruntów – Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce

W dniu 27 marca 2019 r. odbyło się zebranie uczestników scalenia gruntów. Celem zebrania było podanie do wiadomości decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obrębów Bialopole, Buśno, Kicin, Strzelce-Kolonia i Zabudnowo, gm. Białopole przez jej odczytanie na zebraniu. Zebranie odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole. Z ramienia Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie uczestniczyli kol. Grzegorz Mazurek (kierownik prac), kol. Grażyna Korzeniewska (p.o kierownik pracowni terenowej w Krasnymstawie), kol. Bartosz Czech (z-ca dyrektora WBG w Lublinie) oraz kol. Dorota Pietruczyk-Popławska – kierownik działu  zarządzania i nadzoru technicznego WBG w Lublinie

SAVE_20190328_155723

 

 

SAVE_20190328_155731

 

SAVE_20190328_155737SAVE_20190328_160432