Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie

LogoWBG

Pożegnanie i powitanie

W dniu 27 stycznia 2017 r. Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski wraz z Wicemarszałkiem Grzegorzem Kapustą i pracownikami Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie pożegnali odchodzącego...