Menu

Strona główna

Aktualności

WBG w Lublinie

Pomagamy Ukrainie

#PomagamUkrainie

Szanowni Państwo, Informacje dla uchodźców z Ukrainy : 1. Jeżeli

spotkanie online dotyczące sposobu realizacji przez Marszałków Województw zadań wymienionych w art. 7c ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26.01.2022 r. odbyło się spotkanie online dotyczące sposobu realizacji przez Marszałków Województw zadań wymienionych w art. 7c ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj.: 1) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, 2) jak również monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi